Payday Loans

DFM og privatsektorsamarbejdet

Den nye udviklingsstrategi og civilsamfundspolitikken understreger, betydningen af samarbejdet med private virksomheder som en del af statens og NGOernes fremtidige rolle. Dette gentages i både FN's nye udviklingsmål og i planerne for den globale udviklingsfinansiering

Men hvad skal der til for at danske virksomheder engagerer sig strategisk i at integrere f.eks. fattige bønder i deres værdikæde i Syd? Og hvordan kan NGOer bidrage til at bønderne integreres på retfærdige vilkår, der samtidig gør dem attraktive i værdikæden? Og endelig, hvad skal der til for at et partnerskab mellem en NGO og en virksomhed kan blive en realitet?

På DFMs årsmøde den 11. februar gav en erfaren dansk investor og en international værdikædeekspert nogle konkrete bud på disse spørgsmål.

Se præsentationen af Steffen Thomsen, som er dansk investor med over 20 års erfaring som B2B og international virksomhedsrådgiver og præsentation af Ph.D. Huong Le, som er senior konsulent hos Nordec har over 15 års erfaring med landbrug, mikrofinans og værdikæder som konsulent for bl.a. Danida, FAO, IFAD og DFID både internationalt og lokalt i Vietnam.

På den efterfølgende generalforsamling vedtog Dansk Forum for Mikrofinans et fortsat fokus på temaet om virksomheder og udvikling. DFM vil i 2016 fortsat informere om det nyeste inden for temaet og holde en række spændende arrangementer. Her er materialet fra generalforsamlingen:

Ud over de faste aktiviteter som årsmøde, fyraftensmøder, fortalerskab, nyhedsbreve/ hjemmeside osv., har vi følgende større medlemsaktiviteter i 2016:

  • ”Fra bondegrupper til bondeforeninger” med fokus på indikatorer – et projekt med Caritas
  • ”Landbrug og Værdikæder i syd” gennem e-konsultationer – projekt med Folkekirkens Nødhjælp
  • Udvikling af e-læringsspil om VSLA metoden for felt-arbejdere – med Folkekirkens Nødhjælp