Payday Loans

Om Dansk Forum for Mikrofinans

Dansk Forum for Mikrofinans er et fagligt netværk af danske NGOer, virksomheder og institutioner, der arbejder med mikrofinans i udviklingslande.

Netværket blev stiftet i 2009 og har 54 medlemsorganisationer.

Dansk Forum for Mikrofinans' formål er at styrke kapaciteten i den danske mikrofinanssektor samt at skabe debat og opmærksomhed omkring mikrofinans i Danmark.

Det gør vi gennem:

  • Kurser, konferencer, debatmøder og arbejdsgrupper
  • Erfaringsudvikling og samarbejde blandt medlemmerne
  • Fortalervirksomhed overfor udenrigsministeriet og andre donorer
  • Debat og opmærksomhed i de danske medier
  • Fokus på etisk forsvarlig mikrofinans gennem den globale Smart Campaign
  • Understøttelse af dansk forskning inden for mikrofinans