Payday Loans

logo_flygtningehjaelp

Dansk Flygtningehjælp er landets største organization i forhold til totalt budget og den eneste organisation der arbejder med alle typer organisationer involveret i udbydelse af mikrofinansydelser. Dansk Flygtningehjælp er en humanitær organisation målrettet flygtninge og internt fordrevne personer, der er ofre for forskellige former for konflikter. Finansieringen er sikret gnnem internationale donorer, Danida og fra egne indsamlinger. I øjeblikket har organisationen implementeret 8 projekter hvori mikrofinans indgår som en mindre del, og i nogle tilfælde er integreret i andre projektstrategier og målsætninger. Dansk Flygtningehjælp har 15 års erfaring med mikrofinans.