Payday Loans

logo_fdb

FDB har i de sidste 2 år været engageret i mikrofinans som en del af et CSR-initiativ der fokuserer på at udvikle den afrikanske værdikæde. I projekter tilbyder FDB lån til farmere i deres værdikæde gennem samarbejde med lokale MFIer. En anden del af projektet er at forbinde forbrugerne i Danmark med de afrikanske producenter ved hjælp af MyC4s platform. Projektet har 2½ medarbejdere og et budget i 2010 på 2 mio. kr.