Payday Loans

Materiale fra Dansk Forum for Mikrofinans

Her kan du finde materiale fra de kurser, workshops og seminarer Dansk Forum for Mikrofinans har afholdt og afholder.

Categories

FAU-seminar: Den private sektor og fattigdom

FAU-seminar: Den private sektor og fattigdom ( 3 Files )

Her kan du finde materiale fra det seminar som DFM afviklede i samarbejde med FAU d. 19. november 2012. Titlen for seminaret var: "Can the private sector reduce poverty? The role and impact of 'Markets for the Poor' approaches and microfinance".
SHG og VSLA præsentationer

SHG og VSLA præsentationer ( 5 Files )

Her kan du bl.a. finde præsentationer fra Dansk Forum for Mikrofinans' workshop om selvhjælpsgrupper og VSLA.

Finansiering af mikrofinans 22.11.12

Finansiering af mikrofinans 22.11.12 ( 4 Files )

Her kan du finde materialer fra DFMs konference om finansiering af mikrofinans d. 22. november 2012 på CBS.
Netværksgruppen 2012

Netværksgruppen 2012 ( 1 Files )

MicroFactHer kan du finde materiale fra netværksgruppens møder.

Grundkursus i Mikrofinans 2012

Grundkursus i Mikrofinans 2012 ( 13 Files )

Her kan du finde materiale fra Dag 1 og Dag 3 af Grundkursus i Mikrofinans 2012. Materiale fra Dag 2 er udsendt til deltagerne via e-mail.
Årsmøde 2012

Årsmøde 2012 ( 1 Files )

Her kan du hente materiale fra Dansk Forum for Mikrofinans' årsmøde d. 12. januar 2012.
Kursus i civilsamfund og mikrofinans

Kursus i civilsamfund og mikrofinans ( 16 Files )

Her kan du finde materiale fra det kursus som Dansk Forum for Mikrofinans afholdte fra d. 28. til d. 30. november 2011.
Mini-kurser: Mikrofinans i praksis m. Projektrådgivningen 10. og 11. oktober 2011

Mini-kurser: Mikrofinans i praksis m. Projektrådgivningen 10. og 11. oktober 2011 ( 1 Files )

Her kan du finde materiale fra de to mini-kurser i mikrofinans d. 10. og 11. oktober 2011. Kurserne blev afholdt i samarbejde med Projektrådgivningen.
Workshop om mikrofinans og empowerment 30.08.11

Workshop om mikrofinans og empowerment 30.08.11 ( 3 Files )

Her finder du materiale fra workshoppen om mikrofinans og empowerment som Dansk FOrum for Mikrofinans afholdte i samarbejde med Kønsnet d. 30.08.2011.
Mikrofinans i Praksis 6.-8.juni 2011

Mikrofinans i Praksis 6.-8.juni 2011 ( 0 Files )

Her kan du finde præsentationer m.m. fra kurset Mikrofinans i Praksis, der tager udgangspunkt i Dansk Forum for Mikrofinans' retningslinjer for god mikrofinans-praksis udgivet i 2011.
Workshop om værdikæder 15. juni 2011

Workshop om værdikæder 15. juni 2011 ( 3 Files )

Her kan du hente tre præsentationer fra workshoppen om værdikæder d. 15 juni 2011.

To af præsentationerne er caseoplæg fra Toms og FDB, mens den tredje præsentation drejer sig om værdikæder på et mere generelt plan.

Filer fra Spare-låne-netværksgruppen

Filer fra Spare-låne-netværksgruppen ( 1 Files )

Her kan du finde nogle oplæg og præsentationer fra Dansk Forum for Mikrofinans' netværksgruppe om spare/låne-grupper.
Debatmøde med Sam Daley-Harris 28. marts 2011

Debatmøde med Sam Daley-Harris 28. marts 2011 ( 3 Files )

I denne mappe vil du kunne finde præsentationer fra oplæg af Sam Daley-Harris, Lone Søndergaard, Anniken Esbensen, som alle holdt oplæg på debatmødet "Mikrofinans - på vej hvorhen?"
Seminar om køn og mikrofinans 24. nov. 2010

Seminar om køn og mikrofinans 24. nov. 2010 ( 0 Files )

Linda Mayoux henviste ved seminar om køn og mikrofinans, som blev afholdt d. 24. november 2010 i samarbejde med Kønsnet, til hjemmesiden genfinance, som behandler emnet køn, empowerment og mikrofinance

Link til genfinance´ hjemmeside

Fyraftensmøde om indkomstskabende aktiviteter

Fyraftensmøde om indkomstskabende aktiviteter ( 2 Files )

Herunder vil du kunne finde præsentationer fra Projektrådgivningens workshop om indkomstskabende aktiviteter 27. september 2010.


There are no documents in this category