Payday Loans

Mikrofinans og de ny udviklingsmål

FN's medlemslande er nu enige om 17 nye udviklingsmål, verdensmålene, og en ny udviklingsfinansiering. Målene skal bl.a. nås gennem nationale og internationale private virksomheder, og der er fokus på både mikrofinans og fremme af jobskabende mikrovirksomhed. 

Dansk Forum for Mikrofinans opfordrer derfor danske NGOer til at gå stærkere ind i samarbejdet med den private sektor og i at fremme mikrofinans og udvikling af mikrovirksomhed. Se DFM pressemeddelelse her bragt i GlobaltNyt. 

Virksomhed, investeringer og innovation anses for helt afgørende drivkræfter for øget produktivitet, inklusiv økonomisk vækst og jobskabelse i ulande. Dette anerkendes også af civilsamfundet, der dog har et noget mere nuanceret holdning til den private sektor, der også udnytter og blokere udvikling i ulande.

Virksomheder skal være partnere i udviklingsprocessen

I handlingsplanen for FN's verdensmål inviteres den private sektor "from micro-enterprises to cooperatives to multinationals" til at være partnere i udviklingsprocessen og til at investere i områder af betydning for bæredygtig udvikling.

Virksomheder opfordres til at være innovative og kreative og til at udvikle en forretningsmodeller, der inddrager miljømæssige, sociale og samfundsmæssige aktiviteter.

Regeringer skal skabe rammebetingelser, der fremmer mikrofinans og anden finansieringen af "micro, small and medium-sized enterprises" (MSMEs), som anses for at skabe flest jobs i mange lande (MSMEs omtales 14 gange ang. udviklingsfinansiering!).

I et delmål (1.4) til det første mål om "fuldstændig afskaffelse af fattigdom overalt" omtales betydningen af lige adgang til økonomiske ressourcer herunder specifikt mikrofinans. Kvinder, unge og svage grupper skal være fuldgyldige økonomiske aktører i samfundet.

Læs også: De 17 verdensmål - en oversigt

Afgørende aktører

Mikrofinans-institutioner omtales som afgørende aktører til at sikre denne finansielle inklusion og regeringer skal bl.a. tillade mikrofinans institutioner at åbne opsparingskonti.

Det andet udviklingsmål om "fuld fødevaresikkerhed" nævner, at økonomiske ressourcer skal sikre en fordobling af landbrugsproduktiviteten og indkomsten blandt små landbrugsproducenter (mål 2.3) inden 2030.

Også handel anses for at være afgørende for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling, og her er der også stor fokus på MSMEs, som skal integreres i regionale og globale værdikæder bl.a. gennem en række former for handelsfinansiering og handelsaftaler.

Peter Blum Samuelsen